कुसुस्कोसको सञ्चालक सदस्यहरू / KSMTC Executive Members

क्र.सं. / SN सदस्यको नाम / Member's Name हालको ठेगाना / Current Address
1अध्यक्ष- टिकाराम मुलिचा अत्तरखेल, काठमाण्डौ
2उपाध्यक्ष- राजकुमार सुनुवार धापाखेल, ललितपुर
3सचिव- नितेश सुनुवार धापाखेल, ललितपुर
4सह सचिव- मनिला सुनुवार काठमाण्डौ
5कोषाध्यक्ष- नानुमैया सुनुवार काठमाण्डौ
6सदस्यहरु- ओम बहादुर सुनुवार जोरपाटी, काठमाण्डौ
7सदस्य- उत्तम सुनुवार काटेस्वर, काठमाण्डौ
8सदस्य- चम्पक सुनुवार काठमाण्डौ
9सदस्य- समिर मुखिया सुनुवार सात दोबाटो, ललितपुर
10सदस्य- सुशिला सुनुवार लाजिम्पाट, काठमाण्डौ
11सदस्य- सागरकृष्ण सुनुवार काठमाण्डौ